Nabídka služeb

Těžba dřeva

Přibližovaní dřeva

Shrnování klestu

Frézování ploch pro zalesnění

Naorávání ploch pro zalesnění

Prodej dřevní hmoty – všechny sortimenty

Poplatkový lov - Srnec

Prase divoké

Muflon